Counseling

Čo je counseling a ako vie pomôcť ?

Motto: „Aspoň to skús (te) a niečo sa zmení“

Counseling

Čo je Psychofonetika ?

Psychofonetika je metóda sebapoznávania, efektívnej komunikácie a sebamanažmentu. Pomocou Psychofonetiky sa dokážem dívať na to, čo sa vo mne deje, akoby to bolo na obrazovke predo mnou, a dokážem vďaka tomu vykonať potrebné zmeny vo svojom živote.

 Empatický rozhovor( counceling) využíva inteligenciu tela, vnímanie cez telo, vizualizáciu, gesto a rezonanciu hlások. Hlavný nástroj je metodická empatia, ktorú prináša do stretnutia counselor, teda moja maličkosť.

Counseling

Čo je Psychofonetika ?

Psychofonetika je metóda sebapoznávania, efektívnej komunikácie a sebamanažmentu. Pomocou Psychofonetiky sa dokážem dívať na to, čo sa vo mne deje, akoby to bolo na obrazovke predo mnou, a dokážem vďaka tomu vykonať potrebné zmeny vo svojom živote.

 Empatický rozhovor( counceling) využíva inteligenciu tela, vnímanie cez telo, vizualizáciu, gesto a rezonanciu hlások. Hlavný nástroj je metodická empatia, ktorú prináša do stretnutia counselor, teda moja maličkosť.

Counseling

Čo môže klient očakávať ?

-klient je videný, počutý, pochopený z jeho uhla pohľadu

-spoznáva sa cez svoj vnútorný svet, ktorý je taktiež reálny ako ten fyzický

-stáva sa pozorovateľom a zvedomuje si časti seba

-klient sa dostáva do bodu, kedy sám seba chápe a stáva  sa sebapozorovateľom

-vzorce správania a obranné reakcie sú odhalené

-vedie k vyjadreniu vlastného JA klienta a to čo neprináša úžitok, klient  odovzdáva preč

Dĺžka trvania je 1-1,5 hod.

cena za 1 stretnutie 30 eur
balík 3 stretnutí 79 eur

Counseling

Čo prináša do stretnutia metodická empatia?

-klient je videný, počutý, pochopený z jeho uhla pohľadu

-spoznáva sa cez svoj vnútorný svet, ktorý je taktiež reálny ako ten fyzický

-stáva sa pozorovateľom a zvedomuje si časti seba

-klient sa dostáva do bodu, kedy sám seba chápe a stáva  sa sebapozorovateľom

-vzorce správania a obranné reakcie sú odhalené

-vedie k vyjadreniu vlastného JA klienta a to čo neprináša úžitok, klient  odovzdáva preč

Dĺžka trvania je 1-1,5 hod.

cena za 1 stretnutie 30 eur
balík 3 stretnutí 80 eur

Counseling

Ako prebieha empatický rozhovor (counseling)

Klient prichádza s témou na riešenie, s ktorou si nevie dať rady  a je ňou zahltený. Môže to byť čokoľvek zo života, čo klienta trápi a rád by sa pozrel na to z iného uhla pohľadu. Counselor mu vytvára po celý čas bezpečný priestor  a dôveruje klientovi, ktorý najlepšie VIE. Otázky zo strany councelora tu nemajú miesto. Counselor pomáha načúvaním a odozvami na počuté, aby sa klient viac zorientoval v príbehu a videl ho jasnejší. Klient viac uvidí, kde sa aktuálne nachádza na mape života. Sedenie vytvára perspektívu k tomu, v čom môže klient tvoriť   zmenu a vytvorí  pochopenie, nové poznanie a zdroje. Klient si vytvára prianie cez svoje nové vnútorné poznanie. Následne dostáva domácu úlohu od counselora, ktorá ho posilní v živote a je naňom, ako k úlohe pristúpi. Viete, čo je na tejto metóde používajúcej psychofonetiku fascinujúce? Psychofonetika ponúka riešenie pre klientov v domácom prostredí. Znamená to, že sa nevytvára  závislosť na couselorovi, ale klient si už vie pomôcť sám. Tak čo? Idete do toho so mnou?

Counseling

Ako prebieha empatický rozhovor (counseling)

Klient prichádza s témou na riešenie, s ktorou si nevie dať rady  a je ňou zahltený. Môže to byť čokoľvek zo života, čo klienta trápi a rád by sa pozrel na to z iného uhla pohľadu. Counselor mu vytvára po celý čas bezpečný priestor  a dôveruje klientovi, ktorý najlepšie VIE. Otázky zo strany councelora tu nemajú miesto. Counselor pomáha načúvaním a odozvami na počuté, aby sa klient viac zorientoval v príbehu a videl ho jasnejší. Klient viac uvidí, kde sa aktuálne nachádza na mape života. Sedenie vytvára perspektívu k tomu, v čom môže klient tvoriť   zmenu a vytvorí  pochopenie, nové poznanie a zdroje. Klient si vytvára prianie cez svoje nové vnútorné poznanie. Následne dostáva domácu úlohu od counselora, ktorá ho posilní v živote a je naňom, ako k úlohe pristúpi. Viete, čo je na tejto metóde používajúcej psychofonetiku fascinujúce? Psychofonetika ponúka riešenie pre klientov v domácom prostredí. Znamená to, že sa nevytvára  závislosť na couselorovi, ale klient si už vie pomôcť sám. Tak čo? Idete do toho so mnou?

Social Media :

Virtuálna asistencia